Om Tavelmannen

Tavelmannen har i många år gjort inramningar och tillverkat dekortavlor till hotell och restauranger.

 

Verksamheten har succesivt utökats och vi är nu ett mångsidigt reklamföretag. Vi gör bland annat:

 

Layout

 

Bildtapeter med mått och motiv efter önskemål

 

Stora utskrifter i små upplagor

 

Rollups, vepor, banderoller

 

Skyltar i plast, plåt och trä

 

Tröjtryck

 

Dekaler

 

Tavlor

 

Inramringar

 

Vi är verksammma i Bredsjö i Bergslagen och utvecklar nu även en verksamhet inom skog och naturturism. Vi har en såg och ett snickeri för förädling av skogen. Vi har lamor som vi tränar för lamatrekking.