Viltstängsel av trä

från Bredsjö Brädgård

Kontakta oss


Kontakta oss för beställning tips och frågor.Sektioner


Bredsjö Viltstängsel säljs i sektioner som är 285x185 cm

- färdiga för montage.

Vad kostar det?


Allt du behöver för montering är en skruvdragare

och en liten handsåg.


Sidan uppdaterades 2020-01-09