Viltstängsel i trä

från Bredsjö Brädgård

Färdiga sektioner


Bredsjö Brädgårds viltstängsel säljs i sektioner som är 280x185 cm.

En sådan sektion kostar 240 kr.
Det finns också kortare sektioner på 140x185 cm som kostar 140 kr.

Det finns dörrsektioner (med gångpassage) som kostar 340 kr.

Det finns staket som har en passage för vildsvin*. Dessa kostar 340 kr.

Extra läkt kan beställas för att använda som stöd vid vissa passager

eller som tvärslå. 185 cm kostar 15 kr. 285 cm kostar 20 kr.

Priser är exkl. moms.


* Det har visat sig att det är bättre att släppa in vildsvinen i denna typen av hägn

eftersom djuren annars har en tendens att bryta loss brädorna i staketet.

Vildsvinen gör sällan någon skada på plantorna.

Om vildsvin ska stängas ute bör en eltråd sättas nertill på staketen.


Här kan Du ladda ner ett informationsblad om våra trästängsel som PDF

Startsida


Sidan uppdaterades 2019-10-15